Default Header Image

Salarizarea și motivarea financiară a personalului

Salarizarea personalului

Modificari la regulament salarizare 

Ordinul nr. 238-A din 17.09.2021 cu privire la realizarea activităților didactice și efectuării remunerării muncii în anul de studii 2021-2022

Anexa la ordinul nr. 238-A din 17.09.2021

Demers privind stabilirea sporului de performanță și sporului USMF subdiviziuni administrative și de suport (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 16-A din 19.01.2021)

Demers privind stabilirea sporului de performanță și sporului USMF subdiviziuni didactice și științifice (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 16-A din 19.01.2021)

Demers privind stabilirea sporului pentru activitate clinică (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 16-A din 19.01.2021).

 

 

Realizarea normelor timpului de lucru a personalului didactic

Ordinul nr. 238-A din 17.09.2021 cu privire la realizarea activităților didactice și efectuării remunerării muncii în anul de studii 2021-2022

Anexa la ordinul nr. 238-A din 17.09.2021

Raport anual RNT 8.5.1 Realizarea normelor timpului de lucru al personalului științifico-didactic și didactic

 

 

Motivarea financiara a personalului

Ordinul rectorului nr. 1628-RU din 25.10.2019 cu privire la acordarea plăților de remunerare și stimulare a personalului universitar

Demers-model pentru acordarea premiilor (Anexa nr. 3 la Ordinul rectorului nr. 1628-RU din 25.10.2019)

Regulamentul privind remunerarea muncii, stimularea și acordarea ajutorului material angajaților Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, aprobat la 30.01.2020 poate fi accesat în SIMU - documente - MC - Regulamente interne.