Job vacancies

Personal de conducere

A V I Z

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” anunță concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere:

 • șef de disciplină, Disciplina de hematologie, Departamentul Medicină Internă;
 • șef de disciplină, Disciplina de microbiologie și imunologie;
 • șef de catedră, Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală;
 • șef de catedră, Catedra de limbă română și terminologie medicală;
 • șef de catedră, Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală;
 • șef de catedră, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”;
 • șef de catedră, Catedra de farmacologie și farmacie clinică;
 • șef de catedră, Catedra de tehnologie a medicamentelor;
 • șef de catedră, Catedra de medicină de familie.

 

La concurs pot participa candidații care corespund următoarelor criterii:

 1. cetățean al Republicii Moldova;
 2. titlu științific și ştiinţifico-didactic în domeniul respectiv;
 3. stagiu de activitate științifico-didactică de cel puțin 5 ani;
 4. cunoașterea limbii române;
 5. cunoașterea unei limbi de crculație internațională (engleza, franceza, germana);
 6. corespunderea cenzului de vârstă pentru posturile de conducere stabilit de Carta Universitară.

 

Candidaţii pentru ocuparea posturilor vacante vor depune dosarul, care va include:

 1. cererea de participare la concurs
 2. CV-ul (Euro-pass);
 3. copiile actelor ce confirmă studiile și educația continuă;
 4. copiile actelor ce confirmă titlurile științifice și științifico-didactice;
 5. copiile actelor ce confirmă titlurile onorifice, distincțiile naționale și internaționale;
 6. lista publicațiilor din ultimii 10 ani;
 7. proiectul de management al subdiviziunii respective în următorii cinci ani (PowerPoint).

 

            Dosarul se prezintă, în termen până la 8 aprilie 2022, la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 165, MD-2004, mun. Chişinău, USMF „Nicolae Testemițannu”, Departamentul Resurse Umane, bir. 105, 112, luni–vineri, între orele 1400 – 1700. Tel.: 022 205 146, 022 205-703; e-mail: resurseumane@usmf.md.

 

            Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de conducere poate fi accesat la link-ul:  https://resurseumane.usmf.md/wp-content/blogs.dir/66/files/sites/66/2016/11/Regulament-pentru-ocuparea-posturilor-de-conducere.pdf

 

21.03.2022