Job vacancies

Personal de conducere

AVIZ pentru ocuparea posturilor de conducere

A V I Z

 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” anunță concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere:

 

- șef departament, Departamentul Pediatrie;

- șef de catedră, Catedra de chirurgie nr. 2;

- șef de catedră, Catedra de educație fizică;

- șef de catedră, Catedra de farmacologie și farmacologie clinică;

- șef de catedră, Catedra de otorinolaringologie.

 

La concurs pot participa candidații care corespund următoarelor criterii:

 1. cetățean al Republicii Moldova;
 2. titlu științific și ştiinţifico-didactic în domeniul respectiv;
 3. stagiu de activitate științifico-didactică de cel puțin 5 ani;
 4. cunoașterea limbii române;
 5. cunoașterea unei limbi de crculație internațională (engleza, franceza, germana);
 6. corespunderea cenzului de vârstă pentru posturile de conducere stabilit de Carta Universitară.

 

Candidaţii pentru ocuparea posturilor vacante vor depune dosarul, care va include:

 1. cererea de participare la concurs
 2. CV-ul (Euro-pass);
 3. copiile actelor ce confirmă studiile și educația continuă;
 4. copiile actelor ce confirmă titlurile științifice și științifico-didactice;
 5. copiile actelor ce confirmă titlurile onorifice, distincțiile naționale și internaționale;
 6. lista publicațiilor din ultimii 10 ani;
 7. proiectul de management al subdiviziunii respective în următorii cinci ani (PowerPoint).

 

            Dosarul se prezintă, în termen până la 28 februarie 2020, la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 165, MD-2004, mun. Chişinău, USMF „Nicolae Testemițannu”, Departamentul Resurse Umane, bir. 112, luni-vineri, 1500–1700.  Tel.: 022 205-703; e-mail: oleg.galbur@usmf.md

 

Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de conducere poate fi accesat la link-ul:

https://resurseumane.usmf.md/wp-content/blogs.dir/66/files/sites/66/2016/11/Regulament-pentru-ocuparea-posturilor-de-conducere.pdf

 

12.02.2020