Job vacancies

Personal administrativ

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” recrutează candidați pentru ocuparea funcției de inginer programator în Departamentul Tehnologia Informației și Comunicațiilor

Descrierea postului:

 

 • Gestionarea funcționalității stației de lucru.  
 • Gestionarea funcționalității întregului sistem. 
 • Adaptarea, configurarea, măsurarea sau verificarea permanentă, precum și eliminarea perturbațiilor sistemelor de servere. 
 • Informarea conducerii IT despre evoluțiile și tendințele actuale în ceea ce privește utilizarea tehnologiei informației. 
 • Administrarea drepturilor de utilizator.  
 • Administrarea sistemelor de stocare. 
 • Backup-ul de date și recuperarea de date. 
 • Întreținerea permanentă a hardware-ului și a software-ului.  
 • Monitorizarea rețelei. Planificarea rețelei - găsirea soluțiilor și îmbunătățirea structurală a măsurilor legate de crearea rețelelor. 
 • Crearea și întreținerea documentației 
 • Distribuirea software-ul.  

Cerinţele postului: 

 

 • Studii superioare in domeniul tehnologiilor informatinale sau în administrarea rețelelor/sistemelor;
 • Nivel avansat de cunoștințe: PHP5, JavaScript, SQL (MySQL);
 • Nivel avansat de cunoștințe: Framework Laravel 5;
 • Nivelul mediu: HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, RSS, Json, NodeJS etc. ;
 • Posesia stilului de programare orientat pe obiect;
 • Cunoștinte în administrare de sisteme Linux și o înțelegere a modului în care funcționează sistemul;
 • Abordare responsabilă a calității de scriere a codului sursă și a documentației tehnice;
 • Experiența de lucru cu sisteme web și baze de date;
 • Capacitatea de optimizare hard SQL-interogări;
 • Experiența în crearea portalurilor si a interfețelor grafice;
 • Limba engleză pentru corespondență și citirea documentației tehnice;
 • Cunoștințe în domeniul securității IT. 
 • Experiență în domeniu cel puțin 3 ani. 

Regim muncă:

 • De luni până vineri de la 9:00 la 18:00, pauza de masă 12:00 – 13:00;
 • Lucrul de birou.

 

Calităţi personale:

 

Autoritate, responsabilitate, disciplină, comunicare, spirit de echipă, iniţiativă, exemplu personal, axa valorică decentă, rezistenţă psihică şi fizică la solicitări.

 

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul (în limba română) la adresa de e-mail gabriel.russu@usmf.md până la data de 20 noiembrie 2019.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” recrutează candidați pentru ocuparea funcției de administrator de retele si sisteme informationale în Departamentul Tehnologia Informației și Comunicațiilor

Descrierea postului/ Funcții:

 

 • Gestionarea funcționalității stației de lucru.  
 • Gestionarea funcționalității întregului sistem. 
 • Adaptarea, configurarea, măsurarea sau verificarea permanentă, precum și eliminarea perturbațiilor sistemelor de servere. 
 • Informarea conducerii IT despre evoluțiile și tendințele actuale în ceea ce privește utilizarea tehnologiei informației. 
 • Administrarea drepturilor de utilizator.  
 • Administrarea sistemelor de stocare. 
 • Backup-ul de date și recuperarea de date. 
 • Întreținerea permanentă a hardware-ului și a software-ului.  
 • Monitorizarea rețelei. Planificarea rețelei - găsirea soluțiilor și îmbunătățirea structurală a măsurilor legate de crearea rețelelor. 
 • Crearea și întreținerea documentației 
 • Distribuirea software-ul.  

Cerinţele postului: 

 

 • Studii superioare in domeniul tehnologiilor informatinale sau în administrarea rețelelor/sistemelor;
 • Certificatele de finisare a cursurilor de perfecționare în domeniu sunt un avantaj  
 • Cunoașterea foarte bună a diferitelor topologii de rețea (Ethernet, WLAN, VPN etc.) și a protocoalelor de rețea (TCP / IP, OSPF, BGP și MPLS). 
 • Aptitudini de programare si scripting Powershell (optional: bash, perl, php, python)
 • Experiență cu protocoale de transmitere (de exemplu, FTP (S), SFTP). 
 • Experiență cu transportul mesajelor (de ex. OFTP, AS2, HTTP (S), SOAP, SMTP (S)).
 • Experiență DevOps
 • Protecția si securitatea traficului în rețele precum si administrarea ACL. 
 • Cunoașterea serverelor Unix sau Linux și Microsoft. 
 • Cunoașterea sistemelor de baze de date, cum ar fi MySQL și Oracle. 
 • Cunoasterea sistemelor de Cloud Infrastructure, administrarea lor.
 • Cunoasterea docker, administrare.
 • Cunoștințe în domeniul securității IT. 
 • Cunoașterea limbii engleze (Avansat) Orientare distinctă față de clienți și servicii.  
 • Experiență în domeniu cel puțin 3 ani. 

Regim muncă:

 • De luni până vineri de la 9:00 la 18:00, pauza de masă 12:00 – 13:00;
 • Lucrul de birou.

 

Calităţi personale:

 

Autoritate, responsabilitate, disciplină, comunicare, spirit de echipă, iniţiativă, exemplu personal, axa valorică decentă, rezistenţă psihică şi fizică la solicitări.

 

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul (în limba română) la adresa de e-mail gabriel.russu@usmf.md până la data de 20 noiembrie 2019.