Job vacancies

Personal administrativ

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” recrutează candidați pentru ocuparea funcției de metodist coordonator, Departamentul Relaţii Externe şi Integrare Europeană

Atribuţiile funcţiei:

 • întreţine corespondenţa internaţională cu organizaţiile de peste hotare;
 • traduce şi redactează corespondenţa internaţională, materiale informaţionale;
 • organizează, asigură şi realizează primirea delegaţiilor de peste hotare, conform programului de vizită;
 • organizează şi gestionează realizarea programelor de mobilitate internaţională;
 • pregăteşte materiale informaţionale despre cursuri, stagii, studii şi alte activităţi de cooperare internaţională şi asigură răspândirea lor în mediul colaboratorilor şi studenţilor Universităţii;
 • participă la procesul de identificare a posibilităţilor de aplicare de proiecte educaţionale, mobilitate academică, cercetare şi investiţionale;
 • stabileşte şi dezvoltă parteneriate de colaborare cu instituţiile de învăţământ medical superior de peste hotare în domeniul identificării fondurilor de dezvoltare, scrierii şi implementării proiectelor de interes comun;
 • organizează şi monitorizează procesul de desfăşurare a proiectelor implementate în cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”;
 • oferă servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică personalului academic şi administrativ al USMF „Nicolae Testemiţanu” în vederea formulării aplicaţiei şi gestionării proiectelor;
 • asistă personalul academic al Universităţii la pregătirea dosarului pentru obţinerea vizelor.

Cunoştinţe necesare:                                                     

 • studii superioare;
 • cunoaşterea fluentă a limbilor română, engleză şi rusă. Cunoaşterea unei alte limbi străine este un avantaj.

Competenţe necesare:

 • analiză, planificare, organizare, coordonare, creativitate, cunoaşterea calculatorului la nivel de utilizator.

Calităţi personale necesare:

 • responsabilitate, disciplină, comunicare, spirit de echipă, iniţiativă, exemplu personal, axa valorică decentă, spirit diplomatic.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul în limba engleză la adresa evelina.gherghelegiu@old.usmf.md