Job vacancies

Personal administrativ

Aviz specialist management documente

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” anunţă concurs pentru postul de specialist Management documente în Departamentul Comunicare şi Relaţii Publice.

Cerinţe:

 • Studii superioare în ştiinţele comunicării, filologie sau alte domenii conexe.
 • Cunoaşterea la perfecţie a limbii române;
 • Cunoaşterea limbii ruse şi a limbii engleze;
 • Cunoaşterea computerului (Word, Excel);
 • Abilităţi de scriere corectă şi de comunicare;
 • Scris caligrafic.

Atribuţii:

 • Recepţionarea cererilor şi a demersurilor, înregistrarea şi distribuirea acestora;
 • Recepţionarea, înregistrarea, repartizarea corespondenţei primite destinatarilor, organizarea și păstrarea conform termenelor de păstrare;
 • Înregistrarea, distribuirea, organizarea şi păstrarea ordinelor;
 • Elaborarea ordinelor de primire-predare a bunurilor materiale, asigurarea cu transport etc.
 • Elaborarea actelor de predare-primire a documentelor pentru păstrare în Arhiva universitară;
 • Redactarea documentelor conform cerințelor (ordine, scrisori ș.a.);
 • Oferă consultații și suport subdiviziunilor universitare în elaborarea Nomenclatorului dosarelor.

Calităţi personale: responsabilitate, punctualitate, comunicativitate, spirit de organizare, capacitate de lucru în echipă, rezistenţă la condiţii de stres.

Expediaţi CV-ul şi o scrisoare de intenţie prin e-mail la relatiipublice@usmf.md, până în data de 10 ianuarie 2022.

Ulterior, potențialii candidați vor fi invitați la un interviu.