Job vacancies

Personal didactic şi ştiinţific

A V I Z Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanuˮ anunță concurs pentru ocuparea posturilor vacante:

Profesor universitar, Disciplina de sinteze clinice;

Profesor universitar, Școala de Management în Sănătate Publică;

Conferenţiar universitar, Disciplina de pneumologie și alergologie;

Conferenţiar universitar, Disciplina de pneumologie și alergologie;

Conferenţiar universitar, Disciplina de pneumologie și alergologie;

Conferenţiar universitar, Disciplina de cardiologie;

Conferențiar universitar, Disciplina de cardiologie;

Conferențiar universitar, Disciplina de gastroenterologie;

Conferențiar universitar, Disciplina de reumatologie și nefrologie;

Conferenţiar universitar, Disciplina de medicină internă-semiologie;

Conferenţiar universitar, Catedra de boli infecțioase;

Conferențiar universitar, Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică;

Conferenţiar universitar, Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică;

Conferenţiar universitar, Catedra de epidemiologie;

Conferenţiar universitar, Catedra de medicină militară și a calamităților;

Conferențiar universitar, Catedra de biologie moleculară și genetică umană;

Conferențiar universitar, Catedra de biologie moleculară și genetică umană;

Conferenţiar universitar, Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală;

Conferenţiar universitar, Catedra de dermatovenerologie;

Conferenţiar universitar, Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală;

Conferenţiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan”;

Conferențiar universitar, Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală;

Conferenţiar universitar, Catedra de ortodonție;

Conferenţiar universitar, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”;

Conferenţiar universitar, Catedra de tehnologie a medicamentelor;

Conferențiar universitar, Catedra de chirurgie nr. 2;

Conferențiar universitar, Catedra de chirurgie nr. 2;

Lector universitar, Catedra de filosofie și bioetică.

 

Dosarul candidaților urmează să includă:

cererea de participare la concurs;

CV-ul (Europass);

copia carnetului de muncă;

copii ale diplomei de licenţă, de master, rezidențiat sau echivalente ale acestora;

copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în domeniul ştiinţei corespunzător

postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, precum

şi ale diplomelor sau titlurilor onorifice (după caz);

copii ale certificatelor de educație continuă;

lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate (conform modelului aprobat în Universitate);

declarația de non-plagiat.

 

Candidaţii care activează în USMF „Nicolae Testemițanu” şi participă la concurs în mod repetat depun doar CV-ul și copiile actelor care lipsesc în dosarul personal.

 

Dosarul se prezintă la Departamentul Resurse Umane, în termen de o lună de la publicarea avizului (până la 06.12.2019), în zilele de luni-vineri, 1400 – 1700, la adresa: USMF „Nicolae Testemițanu”, bir. 105 (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, MD-2004, mun. Chişinău). Date de contact: tel.: 022 205-146; e-mail: elena.sirghi@usmf.md