A V I Z

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanuˮ

anunță concurs pentru ocuparea posturilor vacante:

 

 1. Profesor universitar, Departamentul pediatrie;
 2. Conferenţiar universitar, Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr.1 „V.Ghereg”;
 3. Conferențiar universitar, Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr.1 „V.Ghereg”;
 4. Conferențiar universitar, Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr.1 „V.Ghereg”;
 5. Conferenţiar universitar, Catedra de chirurgie nr. 4;
 6. Conferenţiar universitar, Catedra de biochimie și biochimie clinică;
 7. Conferenţiar universitar, Catedra de igienă generală;
 8. Conferenţiar universitar, Catedra de farmacologie şi farmacie clinică;
 9. Conferenţiar universitar, Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică;
 10. Conferenţiar universitar, Catedra de management și psihologie;
 11. Conferenţiar universitar, Şcoala de management în Sănătate Publică;
 12. Conferenţiar universitar, Catedra de medicină alternativă și complementară;
 13. Conferenţiar universitar, Catedra de medicină de familie;
 14. Conferenţiar universitar, Catedra de medicină de familie;
 15. Conferenţiar universitar, Catedra de medicină de familie;
 16. Conferenţiar universitar, Catedra de medicină legală;
 17. Conferenţiar universitar, Catedra de morfopatologie;
 18. Conferenţiar universitar, Catedra de odontologie, parodontologie şi patologie orală;
 19. Conferenţiar universitar, Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală;
 20. Conferenţiar universitar, Catedra de ortopedie și traumatologie;
 21. Conferențiar universitar, Catedra de otorinolaringologie;
 22. Conferenţiar universitar, Catedra de pneumoftiziologie;
 23. Conferenţiar universitar, Catedra de stomatologie terapeutică;
 24. Conferenţiar universitar, Departamentul pediatrie;
 25. Conferenţiar universitar, Disciplina de cardiologie;
 26. Conferenţiar universitar, Disciplina de hematologie;
 27. Conferenţiar universitar, Disciplina de medicină internă-semiologie.

 

Dosarul candidaților urmează să includă:

a)      cererea de participare la concurs;

b)      CV-ul (Europass);

c)      copia carnetului de muncă;

d)     copii ale diplomei de licenţă, de master, rezidențiat sau echivalente ale acestora;

e)      copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în domeniul ştiinţei corespunzător

postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, precum

şi ale diplomelor sau titlurilor onorifice (după caz);

f)       copii ale certificatelor de educație continuă;

g)      lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate (conform modelului aprobat în Universitate);

h)      declarația de non-plagiat.

 

Candidaţii care activează în USMF „Nicolae Testemițanu” şi participă la concurs în mod repetat depun doar CV-ul și copiile actelor care lipsesc în dosarul personal.

 

Dosarul se prezintă, în termen de o lună de la publicarea avizului (până la 07.03.2019), la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 165, MD-2004, mun. Chişinău, USMF „Nicolae Testemițanu”, Departamentul Resurse Umane, bir. 106, luni-vineri, 1400 – 1700.

Tel.: 022 205-173; e-mail:maria.castravet@usmf.md