Aviz pentru ocuparea posturilor vacante

A V I Z Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanuˮ anunță concurs pentru ocuparea posturilor vacante: -          Conferențiar universitar, Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică; -          Conferențiar universitar, Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică; -          Conferențiar universitar, Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică; -          Conferențiar universitar, Catedra de fiziopatologie și [..]