Aviz pentru ocuparea posturilor vacante

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanuˮ anunță concurs pentru ocuparea posturilor vacante: Profesor universitar, Disciplina de gastroenterologie, Departamentul Medicină Internă; Conferențiar universitar, Disciplina de sinteze clinice, Departamentul Medicină Internă; Conferențiar universitar, Disciplina de pneumologie și alergologie, Departamentul Medicină Internă; Conferențiar universitar, Disciplina de cardiologie, Departamentul Medicină Internă; Conferențiar universitar, Disciplina de reumatologie [..]