A V I Z

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”  anunță concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere:

 

- șef de catedră, Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”

- șef de catedră, Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr. 2

- șef de catedră, Catedra de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală

- șef de catedră, Catedra de pneumoftiziologie

- șef de catedră, Catedra de oncologie

- șef de catedră, Catedra de igienă.

 

La concurs pot participa candidații care corespund următoarelor criterii:

a)     cetățean al Republicii Moldova;

b)     titlu științific și ştiinţifico-didactic în domeniul respectiv;

c)     stagiu de activitate științifico-didactică de cel puțin 5 ani;

d)     cunoașerea limbii române;

e)     cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana);

f)      corespunderea cenzului de vârstă pentru posturile de conducere stabilit de Carta Universitară.

 

Candidaţii pentru ocuparea posturilor vacante vor depune la secretarul Comisiei de concurs dosarul, care va include:

a)     cererea de participare la concurs

b)     CV-ul (Euro-pass);

c)     copiile actelor ce confirmă studiile și educația continuă;

d)     copiile actelor ce confirmă titlurile științifice și științifico-didactice;

e)     copiile actelor ce confirmă titlurile onorifice, distincțiile naționale și internaționale;

f)      lista publicațiilor din ultimii 10 ani;

g)     copia carnetului de muncă;

h)     proiectul de management al subdiviziunii respective în următorii cinci ani (PowerPoint).

 

Dosarul se prezintă  în termen  până la 31 ianuarie 2019  la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 165, MD-2004, mun. Chişinău, USMF „Nicolae Testemițannu”, Departamentul Resurse Umane, bir. 112, luni-vineri, 1400–1700. Tel.: 022 205-703;  e-mail: oleg.galbur@usmf.md

 

Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de conducere poate fi accesat la link-ul:

http://resurseumane.usmf.md/wp-content/blogs.dir/66/files/sites/66/2016/11/Regulament-pentru-ocuparea-posturilor-de-conducere.pdf