A V I Z

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”  anunță concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere:

 

- șef de catedră, Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală;

- șef de catedră, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”;

- șef de catedră, Catedra de medicină de familie;

- șef de catedră, Catedra chimie farmaceutică și toxicologică;

- șef de catedră, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală;

- șef de disciplină, Disciplina sinteze clinice;

- șef de disciplină, Disciplina de pneumologie și alergologie.

 

La concurs pot participa candidații care corespund următoarelor criterii:

a)     cetățiean al Republicii Moldova;

b)     titlu științific și ştiinţifico-didactic în domeniul respectiv;

c)     stagiu de activitate științifico-didactică de cel puțin 5 ani;

d)     cunoașerea limbii române;

e)     cunoașterea unei limbi de crculație internațională (engleza, franceza, germana);

f)      corespunderea cenzului de vârstă pentru posturile de conducere stabilit de Carta Universitară.

 

Candidaţii pentru ocuparea posturilor vacante vor depune la secretarul Comisiei de concurs dosarul, care va include:

a)     cererea de participare la concurs

b)     CV-ul (Euro-pass);

c)     copiile actelor ce confirmă studiile și educația continuă;

d)     copiile actelor ce confirmă titlurile științifice și științifico-didactice;

e)     copiile actelor ce confirmă titlurile onorifice, distincțiile naționale și internaționale;

f)      lista publicațiilor din ultimii 10 ani;

g)     copia carnetului de muncă;

h)     proiectul de management al subdiviziunii respective în următorii cinci ani (PowerPoint).

 

Dosarul se prezintă în termen până la 19 mai 2017 la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 165, MD-2004, mun. Chişinău, USMF „Nicolae Testemițannu”, Departamentul Resurse Umane, bir. 101, luni-vineri, 1400–1700.

Tel.: 022 205-295;  e-mail: oleg.galbur@usmf.md

 

Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de conducere poate fi accesat la link-ul:

 

http://resurseumane.usmf.md/evidenta-planificarea-recrutarea-selectarea-si-integrarea-personalului/concurs