Operator MEC

Centrul Editorial Poligrafic  Medicina al USMF “Nicolae Testemițanu” recrutează candidați pentru ocuparea postului de operator MEC. Cerinţe: studii tehnice/fără studii, cunoasterea calculatorului. Atribuții de funcție: lucrul la calculator: culesul, corectura I, II, III; aranjarea textului în pagini; plasarea tabelelor și imaginilor în text; imprimarea; implicarea în procesele de legare. Pentru informații suplimentare apelați la numărul de [..]

Laborant la Catedra de anatomie a omului

Atribuții de funcție: munca de secretariat; participarea la elaborarea materialelor didactice, ilustrative etc., utilizate în procesul științifico-didactic; responsabilitate de activitate la toate etapele de elaborare a lucrărilor; subordonare șefului catedrei și a șefilor de studii; cunoașterea și respectarea prevederilor Sistemului de Management al Calității; răspundere materială, disciplinară și de altă natură fată de administrația USMF [..]

Zugrav

Departamentul Administrarea Patrimoniului a USMF „Nicolae Testemițanu” recrutează candidați pentru ocuparea postului de zugrav în Secția construcții capitale și reparații curente. Cerințe: abilități de placator cu plăci și tencuitor; experiență în domeniu de minim 5 ani. Pentru informații suplimentare apelați la nr. de tel.: 022 205 380, Departamentul Administrarea Patrimoniului

Bucătar

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” angajează două persoane pentru ocuparea posturilor de bucătar, cu experiență de minim 10 ani în bucătăria indiană. Cunoașterea limbii engleze/hindi constituie un avantaj. Pentru informații suplimentare:  022 241 777;  foreign@usmf.md

Laborant

AVIZ privind recrutarea candidaților pentru ocuparea postului de laborant la catedra Biochimie și Biochimie clinică        Atribuţiile funcţiei: prepară reagenți pentru efectuarea lucrărilor de laborator; coordonează cu laborantul superior toate modificările efectuate în lucrare; pregătește vesela de laborator și alte dispozitive necesare pentru efectuarea lucrărilor de laborator; pregăteşte și eliberează studenților seturile de reagenți și dispozitive [..]

Redactor

AVIZ privind recrutarea candidaților pentru ocuparea postului de redactor, Centrul Editorial Poligrafic Medicina USMF „Nicolae Testemițanu” Atribuţiile funcţiei: redactează manuscrisele prezentate de autor, documentele primite (după necesitate); coordonează cu autorul toate modificările efectuate în lucrare; alcătuieşte cuprinsul, foaia de titlu şi verso foii de titlu, citește corecturile (I,II,III), efectuează redactarea tehnică; plasează tabelele, figurile şi [..]