Laborant la Catedra de anatomie a omului

Atribuții de funcție: munca de secretariat; participarea la elaborarea materialelor didactice, ilustrative etc., utilizate în procesul științifico-didactic; responsabilitate de activitate la toate etapele de elaborare a lucrărilor; subordonare șefului catedrei și a șefilor de studii; cunoașterea și respectarea prevederilor Sistemului de Management al Calității; răspundere materială, disciplinară și de altă natură fată de administrația USMF [..]

Laborant

AVIZ privind recrutarea candidaților pentru ocuparea postului de laborant la catedra Biochimie și Biochimie clinică        Atribuţiile funcţiei: prepară reagenți pentru efectuarea lucrărilor de laborator; coordonează cu laborantul superior toate modificările efectuate în lucrare; pregătește vesela de laborator și alte dispozitive necesare pentru efectuarea lucrărilor de laborator; pregăteşte și eliberează studenților seturile de reagenți și dispozitive [..]