Specialist în relații publice

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” anunţă concurs pentru postul de specialist în Departamentul Comunicare și Relații Publice, direcția Relații publice. Cerinţe: Studii superioare în comunicare/jurnalism/relaţii publice (sau în alte domenii adiacente). Competenţe: Abilităţi de scriere şi de comunicare; Cunoaşterea la perfecţie a limbii române; Cunoaşterea limbii engleze (min. nivel B2) şi [..]

Specialist în domeniul proprietăţii intelectuale

Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie ”Nicolae Testemitanu” recrutează candidați pentru ocuparea postului de specialist în domeniul proprietăţii intelectuale Atribuţiile funcţiei: Acordarea asistenţei metodice angajaților Universităţii privind protecţia obiectelor de proprietate intelectuală (OPI); Examinarea, în comun cu cercetătorii din cadrul proiectelor de cercetare şi alte subdiviziuni științifice ale Universităţii, rezultatelor ştiinţifice obţinute, eventualele obiecte [..]