Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

recrutează candidați pentru ocuparea funcției de

 Economist  în Departamentul Economie, Buget și Finanțe

Atribuţiile funcţiei:

 • Elaborarea, controlul şi monitorizarea contractelor cu instituţiile medicale din republică pentru serviciile de perfecţionare a cadrelor medicale şi farmaceutice cu studii superioare.
 • Încheierea și monitorizarea contractelor privind achitarea serviciilor comunale aferente întreţinerii bazelor clinice a IP USMF „N. Testemiţanu” cu instituţiile medicale din mun. Chişinău.
 • Realizarea calculelor petru modificarea tarifelor pentru Formarea Profesională Continua a Medicilor și Farmaciștilor.
 • Corelarea devizului de venituri și cheltuieli anual aprobat la capitolul “Perfecționarea cadrelor”, întru asigurarea necesităţilor curente ale Departamentul de Educație Medicală Continuă.
 • Pregătirea rapoartelor din domeniul Învățămîntului pentru prezentarea MSMPS.
 • Efectuarea diferitor calcule, analize privind activitatea subdiviziunilor.
 • Participarea și implicarea în diferite activități de domeniul economico-financiar.
 • Executarea altor dispoziţii şi însărcinări ale Şefului departamentului cît și activitățile specificate în ordinele și deciziile organelor de conducere ale Universității.

Cunoştinţe necesare:

 • Studii superioare in domeniul economic
 • Cunoştinţe legislaţiei muncii
 • Cunoştinţe de management; operare PC (MS Office)
 • Experienta la un post similar
 • Limba română, limba engleză (avantaj).

Competenţe necesare:

Analiză, planificare, coordonare, motivare, monitorizare; aptitudini de comunicare orală şi scrisă; abilităţi de negociere, acordare de consultanţă şi consiliere.

Calităţi personale necesare:

Autoritate, responsabilitate, disciplină, comunicare, spirit de echipă, iniţiativă, exemplu personal, axa valorică decentă, rezistenţă psihică şi fizică la solicitări.

 

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul (în limba română) la adresa economia@usmf.md  până la data de 31 ianuarie 2019.