Aviz

Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie “Nicolae Testemițanu” anunță concurs pentru ocuparea postului de metodist în cadrul Departamentului de Relații Externe și Integrare Europeană.

Principalele responsabilități:

 • întreţine corespondenţa internaţională cu organizaţiile de peste hotare;
 • pregăteşte proiecte de acorduri de colaborare, scrisori de intenţie, contracte;
 • pregătește, organizează și coordonează întâlniri ale reprezentanţilor Universităţii cu reprezentanţii organizaţiilor internaţionale, a Universităţilor, fundaţiilor, organizaţiilor neguvernamentale de peste hotare;
 • pregăteşte materiale informaţionale despre cursuri, stagii, studii şi alte activităţi de cooperare internaţională şi asigură răspândirea lor în mediul colaboratorilor şi studenţilor Universităţii;
 • participă la elaborarea materialelor publicate despre Universitate la compartimentul ,,Activitate internaţională’’;
 • traduce şi redactează corespondenţa internaţională, materiale informaţionale ;
 • efectuează traduceri orale în timpul seminarelor, conferinţelor, întâlnirilor şi discuţiilor cu invitaţii de peste hotare;
 • organizează şi monitorizează selectarea persoanelor pentru realizarea programelor de colaborare universitară internaţională;
 • asigură actualizarea site-ului USMF la compartimentul Relaţii Internaţionale cu ţările partenere,
 • selectează şi prezintă informaţii din Internet şi din poşta departamentului cu caracter ştiinţific şi didactic pentru participarea Universităţii la programe şi proiecte internaţionale,
 • organizează, asigură şi realizează primirea delegaţiilor de peste hotare, conform programului de vizită;
 • asistă personalul academic al Universităţii la pregătirea dosarului pentru obţinerea vizelor ;
 • organizează, coordonează şi monitorizează procesul de elaborare şi implementare a proiectelor realizate în cadrul acordurilor bilaterale semnate de USMF „Nicolae Testemiţanu”;
 • participă în organizarea procesului de informare şi instruire în domeniul aplicării şi managementul proiectelor;
 • participă la procesul de identificare a posibilităţilor de aplicare de proiecte în domenii de instruire, mobilitate şi cercetare, pentru realizarea acordurilor bilaterale de cooperare a USMF.

Competențe și calificări necesare:

 • studii superioare în Limbi straine, Relatii internaționale sau altă disciplină pertinentă
 • cunoașterea mediului universitar
 • cunoașterea excelentă a limbilor engleză si română, cunoașterea limbii germane este un atu
 • cunoașterea instrumentelor de birou și de comunicare
 • dinamism, receptivitate și disponibilitate
 • ezanță relațională și adaptabilitate

Persoanele interesate urmează să expedieze CV-ul și  scrisoarea de motivare în limba engleză, până la data de 11 iunie 2017, pe adresa de e-mail: resurseumane@usmf.md.

Pentru informații suplimentare apelați la numerele de telefoane: 022 205-146, 022 205-376.